2016

16.–20. AUGUST 2016

16.–20. AUGUST 2016

1349 † MARIA MORTEM

I Maridalsspillet 2016 med tittelen ”1349 † Maria Mortem” (eller ”Marias Død”) møter vi Jon og Marit som fortvilet kjemper for sin kjærlighet i en turbulent tid. Svartedauen har kommet til landet og døden lurer bak hvert hjørne. Med pesten truende som en mørk horisont, begynner bøndene å få nok av Kongens ubarmhjertige skatteinnkreving og gnisten til opprør ulmer i dalen. Menneskene mistror, sviker og forråder hverandre, men midt i en av de vanskeligste tidene vårt land har kjent er det allikevel noen som finner sammen, som ønsker å hjelpe på tross av risikoen det innebærer for eget liv og helse.

Manus & Regi: Mads Henning Jørgensen
Koreograf: Henriette Blakstad
Regi tablåer: Sandra Bringsjord Pape

I hovedrollene:
Helle Haugsgjerd
Brage Bang
Sveinung Oppegaard
Torgny Gerhard Aanderaa
Anne-Marthe Lund Engnes
Markus Scarth Tønseth
Ronny Fagereng
Marie Ballangrud Borgli
Ivar Christiansen

HOVEDAKTØRENE 2016

Helle Haugsgjerd – Maridalsspillet 2016

Helle Haugsgjerd

i rollen som Marit
Brage Bang – Maridalsspillet 2016

Brage Bang

i rollen som Knut Rask
Sveinung Oppegaard – Maridalsspillet 2016

Sveinung Oppegaard

i rollen som Jon
Torgny Gerhard Aanderaa – Maridalsspillet 2016

Torgny Gerhard Aanderaa

i rollen som Sira Lars
Anne-Marthe Lund Engnes – Maridalsspillet 2016

Anne-Marthe Lund Engnes

i rollen som Tordis
Markus Scarth Tønseth – Maridalsspillet 2016

Markus Scarth Tønseth

i rollen som Fortelleren/Arne Aslaksson
Ronny Fagereng – Maridalsspillet 2016

Ronny Fagereng

i rollen som Oddvar Kirketjener
Marie Ballangrud Borgli – Maridalsspillet 2016

Marie Ballangrud Borgli

i rollen som Agnes Haraldsdatter, Sanger
Ivar Christiansen – Maridalsspillet 2016

Ivar Christiansen

i rollen som Harald Sigvartssønn

KUNSTNERISK STAB 2016

STØTTESPILLERE/SPONSORER 2016